Elservice för villa, bostadsrätt och fritidshus

Behöver du service av värmeanläggning, vitvaror eller belysning, hemma eller i företaget? Ring oss - vi löser de flesta problem och ställer självklart upp när det krisar! Vid renovering eller ombyggnad kan vi också hjälpa till.

Hur elsäkert är ditt hem?

Är du alldeles säker på att din familj, släkt och vänner inte riskerar att få ström genom kroppen på grund av exempelvis.

  • En sprucken gummiisolering på en sladd eller att skadedjur har förstört kablar.
  • Kopplingar är felaktigt utförda och att jordade uttag saknas?
  • Kan du helt lita på att elanläggningen i din bostad eller i fritidshuset är rätt dimensionerad?
  • Inte börjar brinna genom att elsystemet belastas mer än det byggdes för?
  • Har du installerat exempelvis inbrottslarm, infravärme på uteplatsen,
    automatisk utebelysning eller tidur för motorvärmare?

Risken med underdimensionerade elanläggningar i bostäder är att det börjar brinna, speciellt när belastningen är stor.