Om Thysells elektriska

Thysells Elektriska AB startade 1985 av Lars Thysell. Lars har dock erfarenhet från branschen sedan 1972. Thysells Elektriska AB är verksamt i mellersta Skåne, det vill säga Hörby, Höör och Eslöv. Bland våra kunder finns ett mejeri, bilverkstäder, kommuner, lantbruk, butiker och privatpersoner.

Vi är ett företag som är lättanpassat, alltid ställer upp och som fixar det mesta. Hos oss är beslutsvägarna korta.

Säkerhet och miljö

Säkerhet är A och O vad det gäller alla typer av elinstallationer. Myndigheterna ställer höga krav och vi fortbildar oss naturligtvis kontinuerligt. Efter utfört jobb gör vi alltid en installationskontroll, det vill säga mäter upp att jordfelsbrytaren uppfyller kraven, att kablar är intakta och så vidare. Detta får du som kund ett protokoll på!

Miljöanpassning

Vi anpassar oss alltid till kundens miljökrav. Det materialet vi jobbar med är delvis miljöanpassat. Använt material sorteras och skickas till återvinning.